Política de Privacitat

Culmia Desenvolupaments Immobiliaris SLU (d’ara endavant, “Culmia”), amb C.I.F. B-67186999, amb domicili a Madrid, carrer Gènova 27, 2a planta, 28004, és la societat responsable del tractament de les dades personals dels assistents a l’esdeveniment de presentació de l’informe sobre Habitatge assequible a Espanya (d’ara endavant, “l’esdeveniment”).

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament Culmia tracta les dades dels assistents a l’esdeveniment com a responsable del tractament.

Pots contactar amb Culmia per email en l’adreça [email protected].

Finalitat principal
Les dades facilitades pels interessats són utilitzats per a gestionar la inscripció i assistència a l’esdeveniment.

Base legitimadora
La base que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat en manifestar el seu interès a assistir a l’esdeveniment.

Termini de conservació
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar.
Potencials destinataris Les teves dades podran ser transmesos a altres encarregats de tractament contractats per Culmia per a la gestió de l’esdeveniment.

Acceptació imatge
En assistir a l’esdeveniment, acceptes que la teva imatge pugui ser gravada i es pugui utilitzar per a la difusió de la jornada, mitjançant l’elaboració de materials i la seva divulgació a través de la pàgina web de Culmia i les seves xarxes socials, així com en publicacions de premsa.

Drets de protecció de dades
Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les teves dades, limitació i oposició al seu tractament, davant Culmia en el seu domicili social o en l’adreça de correu electrònic [email protected].

Si desitges contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Culmia pots dirigir-te a [email protected].

Així mateix, si ho consideres necessari pots dirigir-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es), amb la finalitat de salvaguardar els teus drets.

Per a més informació pots consultar Microsoft Word – Politica de Privacitat Web Culmia maig 2023