Informe Habitatge Assequible a Espanya

Informe Habitatge
Asequible a Espanya*

  • Quantes habitatges assequibles necessita Espanya per equiparar-se a la mitjana Europea?
  • Quin percentatge d'espanyols destina prop del 40% dels seus ingressos a pagar el lloguer?
  • Quin percentatge d'espanyols estaria disposat a llogar si les habitatges tinguessin un preu accessible?
  • Quantes habitatges/any necessita Espanya per absorbir la demanda de lloguer accessible?
Descarregar l'informe Habitatge Espanya
*Informe elaborat per Culmia en col·laboració amb GAD3, la consultadora de recerca social i comunicació.

Informe Habitatge
Assequible a Catalunya*

  • Quanta inversió pública cal fer a Catalunya i on cal destinar-la per destensar el mercat de lloguer?
  • Quants habitatges es poden construir a Barcelona amb el terra que hi ha actualment disponible?
  • Com ha variat el pressupost públic destinat a vivenda a Catalunya?
  • Quant dèficit hem localitzat a Barcelona a llarg termini amb la necessitat actual de vivenda
  • Com és el repartiment dingressos entre administració i adjudicataris privats en plans actuals?
Descarregar l'informe Habitatge Catalunya
Informe elaborat per Culmia en col·laboració amb GAD3, consultora d'investigació social i comunicació (i l'Institut Cerdà).

Esdeveniments

Madrid

El passat 17 d'octubre es va realitzar la presentació oficial del primer informe d'accés a l'habitatge i les necessitats de lloguer assequible elaborat per Culmia en col·laboració amb GAD3, consultora de recerca social i comunicació.

Barcelona

El passat 28 de novembre es va realitzar la presentació oficial del primer informe d'habitatge assequible a Catalunya, elaborat per Culmia en col·laboració amb GAD3, consultora de recerca social i comunicació i l'Institut Cerdà.

Sobre Culmia

Som una plataforma residencial de gestió de projectes immobiliaris líder a Espanya amb una proposta innovadora de gestió integral que aplica a totes les fases de desenvolupament d'un habitatge.
El nostre pla estratègic compta amb quatre grans eixos de negoci: habitatge de compravenda (BTS), habitatge de lloguer (BTR), habitatge assequible i gestió del sòl en els desenvolupaments urbanístics més rellevants del territori nacional.
Coneix Culmia